Jak pozyskać lidera w network marketingu?

Jak pozyskać lidera w network marketingu?

Stawanie się liderem to pewien proces, ale dzięki cierpliwości i wytrwałości, będziesz mógł sprawniej pozyskiwać swoich współpracowników. Warto wiedzieć także, w jakim otoczeniu się znajdujesz i do jakiej kategorii należą ludzie z twojego środowiska.