Dlaczego warto być liderem?

Dlaczego warto być liderem?

Ludzie pełnią rozmaite role – najczęściej wybrane przez siebie oraz zgodne z ich charakterem, przekonaniami i oczekiwaniami. Natomiast w każdej zbiorowości prędzej czy później będzie potrzebny autorytet, który dzięki swojej charyzmie będzie wzorem i inspiracją dla pozostałych. Lider to niezastąpiony przywódca. Jego obecność jest kluczowa do zgromadzenia ludzi wokół jednej idei.