Artykuły

Praca zespołowa kluczem do sukcesu

Szybciej i efektywniej.

Ludzie przeważnie dzielą się na dwie grupy: tych, którzy wolą pracować w pojedynkę, oraz tych, którzy czują się świetnie w pracy zbiorowej. Ci pierwsi to indywidualiści, samotnicy, ceniący spokój i równowagę. Druga kategoria zrzesza ludzi, którzy skupiają się w różnej wielkości grupki, dążące do osiągnięcia wspólnego, założonego celu. Kluczem do sukcesu jest takie zarządzanie pracą w grupie, by stała się ona szybsza, efektywniejsza i niosąca większą satysfakcję i korzyści, niż praca indywidualna. Należy pamiętać, że fundamentem, na którym można stworzyć naprawdę dobrą i zgraną grupę jest właściwe i dogłębne zapoznanie wszystkich członków zespołu z problemem, wzajemne zrozumienie i komunikacja z jak najmniejszą ilością szumów i defektów.

Zespół stworzony – co dalej?

Grupa osób dążąca do osiągnięcia wspólnego celu została już utworzona. Teraz najważniejsze będzie wybranie przewodniczącego grupy. Nie ma bowiem załogi bez kapitana. Musi to być osoba bardzo zaangażowana i wykazująca cechy przywódcze. Mało ekspresyjny członek grupy zostanie niestety zagłuszony przez nieujarzmiony tłum. Potrzeba kogoś, kto będzie sprawował pieczę nad całością zadania i postawi przysłowiową “kropkę nad i”. Przewodniczący zespołu będzie miał za zadanie rozdzielenie sprawiedliwie czynności do wykonania. Na tym jednak jego rola się nie kończy. Musi on również monitorować poziom tworzonych zadań i ich rezultaty. Ponosi również odpowiedzialność za atmosferę panującą w środku grupy – ma zatem za zadanie ciągłe kontrolowanie komunikacji i zrozumienia miedzy poszczególnymi członkami.

Zadania rozdzielone – bierzemy się do roboty.

Najpierw jednak należy ustalić pewien schemat działania. Niektóre czynności wykonywane przez poszczególne osoby, mogą się ze sobą pokrywać oraz synchronizować. Ważne wtedy jest, aby były one wykonywane w zbliżonym czasie. Niezbędnym narzędziem będzie tutaj utworzenie listy zadań oraz harmonogramu ich wykonywania. Ułatwi to koordynację pracy w grupie, ponieważ do każdej czynności można przypisać konkretną osobę, określić czas na zdobycie wytyczonego celu i zatwierdzić datę końcową wykonania części całego projektu. Jest to również świetny sposób na “rozliczenie” uczestników projektu z wykonywanych działań. Każdy członek grupy ma wgląd do harmonogramu, wie również za co odpowiada kolega i zdaje sobie sprawę, że jego obowiązki w zespole są również jawne, co jeszcze bardziej motywuje go do spełnienia misji.

Gotowi? Do startu. Start!

Przyszedł czas na wykonanie przydzielonych obowiązków. Jest to etap najtrudniejszy w całej pracy zespołowej. Kapitan grupy musi sprawować opiekę nad resztą członków, kontrolować stopień rozwiązania przydzielonych problemów i motywować do dalszej pracy. Bardzo często spotykanym zjawiskiem jest tutaj zagubienie celowości całego przedsięwzięcia. Poszczególne osoby tracą energię i chęć do osiągnięcia celu i czują, że nie sprostają stawianym warunkom. Wtedy na scenę wkracza lider zespołu i przywraca wiarę w pomyślność projektu. Praca w grupie jest jednak swoistym przykładem rywalizacji. Jak już było wcześniej wspomniane, każdy zna obowiązki swojego kolegi i chcąc nie chcąc monitoruje jego działania. Dzieje się tak oczywiście w dwie strony, dlatego każdy mobilizuje się do jak najlepszej pracy.

Praca pod lupą.

Poszczególne działania powinny być poddawane ocenie przez przewodniczącego projektu, który na każdym etapie pracy grupowej musi monitorować stopień realizacji celów cząstkowych. Ocena może być również zachętą do dalszej, efektywnej pracy, lub sygnałem do poprawy spełnionych dotychczas obowiązków.

Nie zawsze jest kolorowo.

Praca zespołowa ma także swoje minusy i przeszkody, które stają na drodze do korzystnych rezultatów. Przede wszystkim chodzi tutaj o konflikty, pojawiające się między członkami zespołu. Nie ma grup idealnych – zawsze znajdą się ludzie o różnych, często średnio współgrających ze sobą osobowościach. Konflikty narastają również przez frustrację, spowodowaną brakiem pełnej wiedzy na temat wykonywanych zadań, celu całego przedsięwzięcia oraz korzyści z jego zrealizowania. Ważne jest wtedy, by już na wstępie przedstawić każdemu plan działania i zakres jego obowiązków. Bardzo popularną przeszkodą jest także nierówne zaangażowanie członków grupy w spełnianie obowiązków. Niektórzy uczestniczą w projekcie tylko po to, by uzyskać zaliczenie na egzamin, wtopić się w tłum, lub zdobyć pochwały tanim kosztem, bez wysiłku. Tutaj znów wkracza kapitan grupy, który musi sprawiedliwie rozdzielić zadania. Pamiętajmy jednak, że odpowiedzialność za spełnienie wymogów nie powinna leżeć tylko po stronie przewodniczącego. Każdy z uczestników jest odpowiedzialny za projekt w równym stopniu. Należy uważać na wyżej wymienione przeszkody, ponieważ doprowadzają one do dezorganizacji pracy grupy i braku zauważenia znaczenia efektów finalnych projektu.

Praca zespołowa = ciężka praca.

Szczególnie dla kapitana grupy jest to praca bardzo odpowiedzialna i wymagająca znacznych umiejętności koordynowania i delegowania zadań. Warto posłużyć się planem pracy dla grup zbiorowych, by w przyszłości stworzyć mocny zespół, zjednoczony i dążący do wspólnego celu.

1 komentarz
  1. Łukasz Szecówka

    Mega wiedza

    Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Poznaj nasze sprawdzone metody

Tu jesteśmy

Send this to a friend